คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท
สารจากคณะกรรมการบริษัท

นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท,
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ในปี 2559 นับเป็นปีหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยได้เผชิญการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยผู้คนทั่วโลกต่างโศกเศร้าเสียใจกับการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี หลังจากพระองค์ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลายาวนานถึง 70 ปี ทางบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) จึงขอน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยสืบต่อไป

จากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ของปวงชนชาวไทยส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเกิดภาวะชะลอตัวลง รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่ยืดเยื้อมานานนับสิบปีและเหตุการณ์การปราบทัวร์ศูนย์เหรียญเมื่อปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้หลายบริษัทฯ ต้องชะลอการขยายตัวทางธุรกิจ ถึงแม้ภาพรวมของธุรกิจเครื่องสำอางจะขยายตัวก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในไตรมาสที่ 4/2559 การชะลอตัวของธุรกิจส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20.58% หรือคิดมูลค่ารวม 248.03 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 10% โดยสาเหตุหลักของผลกระทบดังกล่าวมาจากอัตราความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลดลง

ทางด้านการตลาดต่างประเทศ จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมูลค่าของการส่งออกขยายตัวขึ้นเป็นสองเท่า พร้อมทั้งมีการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากจุดจำหน่ายช่องทางค้าปลีก (modern trade) นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Karmart Asia Beauty Blogger Contest season1 (ABBC) ในไตรมาสที่ 3/2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจด้านความสวยความงามทั่วภูมิภาคเอเชียมาร่วมกันสร้างสรรค์งานอดิเรกและแสดงความสามารถของตนเองในรูปแบบเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมให้บริษัท คารมาร์ท จำกัด (มหาชน) กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

คาร์มาร์ทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค เราจึงลงทุนสร้างโรงงานเพื่อควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2560 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพต่างๆ ในฐานะผู้นำตลาดแห่งภูมิภาคเอเชียและเพื่อให้องค์กรขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติในทศวรรษต่อไป เราจึงยึดมั่นในจุดมุ่งหมายของเราเพื่อพัฒนาไปสู่เวทีโลก ในนามของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ทางคณะกรรมการบริษัท รู้สึกเป็นเกียรติและขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า และพนักงานบริษัทคาร์มาร์ทฯ ของเราทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจคาร์มาร์ทมาอย่างต่อเนื่องตลอดสามทศวรรษ และในปี 2560 นี้ เราจะยังคงตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของเราที่ “เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจความงามที่ทุกคนทั่วโลกรู้จัก”
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)