คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์
ธุรกิจของบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกประเภทและสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ โดยแบ่งลักษณะออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแบรนด์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ และกลุ่มแบรนด์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง โดยที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และวางแผนรูปแบบของแต่ละแบรนด์ ภายใต้ความคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างทีมงานไทยและทีมงานเกาหลีที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี สามารถสร้างสรรค์สินค้าออกมาได้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คือเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละหมวดหมู่รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดด้วยการนำนวัตกรรมความงามใหม่ๆ มาผสมผสานลงในสินค้าที่มีแพ็คเกจสีสันสดใสดึงดูดโดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าในราคาที่สมเหตุสมผลเป็นสำคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สั่งผลิตจากต่างประเทศเป็นหลัก และหลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ จึงจัดสรรพื้นที่ใช้สอยบางส่วนของโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าเดิมให้เป็นโรงงานสำหรับผลิตสินค้า

ในแง่ของช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ ได้กระจายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งในรูปแบบค้าส่ง และค้าปลีก เช่น ร้านค้าเครื่องสำอางประจำท้องถิ่น, ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น, ร้านขายยา ฯลฯ รวมถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทุกรูปแบบ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, วัตสัน และโลตัส เป็นต้น และเพื่อเป็นการสร้างจุดจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกแบรนด์สินค้าของบริษัทซึ่งได้เกิดร้านค้าปลีก KARMARTS ขึ้น โดยการบริหารงานลักษณะแฟรนไชส์จะมีรูปแบบการตกแต่งร้าน และใช้ระบบปฏิบัติการขายหน้าร้านแบบเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้การนำเข้าของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจากตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จึงเริ่มบทบาทใหม่กลายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น สิงคโปร์, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, ลาว, จีน และอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการก้าวเป็นบริษัทเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของประเทศไทย และก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียต่อไป