ผลิตภัณฑ์ของเรา
Call Center: 02-413-4444
ผลิตภัณฑ์ของเรา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ้อนเร้น ได้แก่
ครีมปรับสีผิวเฉพาะจุดซ้อนเร้น, เกลือสครับบริเวณร่องหนีบ, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ้อนเร้น เป็นต้น