สารจากคณะกรรมการบริษัท

สวัสดีท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ ปี 2563 ถือเป็นปีที่สร้างปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยการแพร่ระบาดอย่างกะทันหันของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

การประกาศมาตรการบังคับหรือจำกัดการเดินทางจำนวนหลายระลอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรปและเอเชีย ส่งผลให้เศรฐกิจโลกต้องหยุดชะงักและเกิดการหดตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ทำให้องค์กรกว่าหลายพันรายต้องยุติการดำเนินกิจการ รวมถึงประเทศไทยก็ได้เผชิญกับอัตราการลดลงของ GDP โดยรวมเป็น 6.1% ในปีที่ผ่านมา อนึ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้น ทางรัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งต้องปิดเป็นเวลานานและสนามบินมีความจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานอย่างไม่มีกำหนด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน รวมถึงอุตสาหกรรมการโรงแรมก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงเช่นกัน อุตสาหกรรมความสวยความงามเองนั้นก็ได้เผชิญกับภาวะดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยทั่วไปจะเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งไม่ถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในภาวะถดถอยของเศรษฐกิจเช่นนี้

นอกเหนือจากสถานการณ์ที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญ เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยในปี 2563 ได้มีความสั่นคลอนอย่างรุนแรงมากขึ้น การประท้วงอย่างสันติเริ่มเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกรกฎาคม โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเหล่านักเรียน นักศึกษา และคนวัยหนุ่มสาว ผู้มีความมุ่งมั่นในการเรียกร้องการปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยอย่างเป็นประวัติการณ์ อันเป็นเหตุที่นำไปสู่การแถลงประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจากทางรัฐบาลในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีผลประกอบการประจำปี 2563 ด้วยรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 1,326 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 12.98% และกำไรสุทธิ 132 ล้านบาทหรือ 10.26% ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมีอัตราลดลงเป็น 49.43% เมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ ส่วนการปันผลประจำปี 2563 คิดเป็น 0.14 บาทต่อหุ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็น 13.19% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเป็น 8.55% โดยมีกำไรสะสมเป็นจำนวน 243 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสุขภาพทางการเงินที่น่าพึงพอใจ ส่งผลให้คาร์มาร์ทมีขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหุ้นสูงกว่าคู่แข่งในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า คาร์มาร์ทมีความมุ่งมั่น และมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินกิจการและฝ่าฟันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อบรรลุพันธกิจในการเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแบบครบวงจรสำหรับทุกคนทั่วโลกต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณพนักงานบริษัท คาร์มาร์ทของเราทุกท่าน เหล่าพันธมิตรทางการค้า รวมถึงผู้ถือหุ้น ที่ให้การไว้วางใจบริษัทของเรามาโดยตลอดอย่างต่อนื่อง และเราจะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด