ปฏิทินนักลงทุน

26 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

กรุณาเลือกปี
26 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

27 เมษายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ คอน เฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

27 เมษายน 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เวลา 14.00 น. ห้องประชุมห้องบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2ถ. เจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันนุช), สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

26 เมษายน 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ คอน เฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

28 เมษายน 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ คอน เฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

25 เมษายน 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ คอน เฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

22 เมษายน 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร