ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต และนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสินค้าอุปโภค บริโภค ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unique Beauty Solution ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการด้านความงามของผู้หญิงทุกคน ผลักดันให้บริษัทฯ สร้างสรรค์แบรนด์สินค้าที่มีเอกลักษณ์ ชัดเจน โดดเด่นครอบคลุมทุกความต้องการของผู้หญิงไทย

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และวางแผนรูปแบบของแต่ละแบรนด์ ภายใต้การดูแลของทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งทีมไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายครอบคลุมทุกหมวด รวมทั้งการนำเอานวัตกรรมความงามใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจมาผสมผสาน ในแพคเกจจิ้งสินค้าที่มีสีสันสดใส สวยงาม และตอบโจทย์ต่อทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่นับวันจะมีความหลากหลายมากขึ้น ในราคาที่สมเหตุผล
ในส่วนของการพัฒนาและจัดหาสินค้านั้น แบ่งออกได้เป็นสามส่วนดังนี้ ส่วนแรก คือสินค้าสำเร็จรูปที่พัฒนาและนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยโรงงานชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ ส่วนที่สอง คือกลุ่ม Semi - Finished นำสินค้าเข้ามาบางส่วนเพื่อแพคกิ้งหรือแบ่งบรรจุในประเทศไทย ส่วนที่สาม คือสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง โดยบริษัทฯ มีการขยายในส่วนของโรงงานขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และทำให้สามารถควบคุมกำลังการผลิตที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น
ด้านช่องทางจัดจำหน่าย บริษัทฯ ได้กระจายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งค้าส่งและค้าปลีกอาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางประจำท้องถิ่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายยา กลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทุกรูปแบบ และพัฒนาร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อร้าน Karmarts ซึ่งเป็นการลงทุนและดำเนินการด้วยบริษัทฯ เองเพื่อให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าทุกแบรนด์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ เองและเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น Shopee, Lazada, Konvy เป็นต้นอีกด้วย

ธุรกิจทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน, สิงคโปร์, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, ลาว และอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการก้าวเป็นบริษัทเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของประเทศไทย และก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียต่อไป


สิงคโปร์

มาเลเซีย

กัมพูชา

พม่า

เวียดนาม

ลาว

ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย

จีน