ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต และนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสินค้าอุปโภค บริโภค ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unique Beauty Solution ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการด้านความงามของผู้หญิงทุกคน ผลักดันให้บริษัทฯ สร้างสรรค์แบรนด์สินค้าที่มีเอกลักษณ์ ชัดเจน โดดเด่นครอบคลุมทุกความต้องการของผู้หญิงไทย

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และวางแผนรูปแบบของแต่ละแบรนด์ ภายใต้การดูแลของทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งทีมไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายครอบคลุมทุกหมวด รวมทั้งการนำเอานวัตกรรมความงามใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจมาผสมผสาน ในแพคเกจจิ้งสินค้าที่มีสีสันสดใส สวยงาม และตอบโจทย์ต่อทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่นับวันจะมีความหลากหลายมากขึ้น ในราคาที่สมเหตุผล
การพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ทางบริษัทฯ มีความหลากหลายในการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพที่สอดคล้องกับต้นทุน เป็นการกระจายวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าที่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงตอบสนองต่อการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินค้า โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ช่องทางการจัดหาผลิตภัณฑ์ดังนี้
  1. 3.1 การสั่งผลิตสำเร็จรูป (FG ) จากโรงงานผู้รับจ้างผลิต (OEM) ทั้งที่พัฒนาและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และในประเทศ ทั้งในเอเซียและยุโรป ด้วยโรงงานชั้นนำของโลกที่มีรองรับมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ
  2. 3.2 การแบ่งบรรจุ โดยการสั่งผลิตเนื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนำมาแบ่งบรรจุเองที่โรงงาน ด้วยการควบคุมคุณภาพการแบ่งบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตารฐาน GMP รวมถึงการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนในการจัดหาบรรจุภัณฑ์และต้นทุนแรงงานได้
  3. 3.3 การสั่งผลิตและนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูป Semi – Product โดยนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเพื่อนำเข้ามาบรรจุหรือแพคกิ้งเองในประเทศไทย โดยการพิจารณาการสั่งผลิตสินค้าทางบริษัทฯ จะประเมินจากเรื่องของความคุ้มค่าในการจัดการเรื่องต้นทุนของสินค้าเทียบกับวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
  4. 3.4 สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง โดยบริษัทฯ มีการขยายในส่วนของโรงงานขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และทำให้สามารถควบคุมกำลังการผลิตที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการพัฒนาโรงงานให้มีการรับรองมาตราฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) มาตรฐาน ISO 22716 และมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอนาคต
ด้านช่องทางจัดจำหน่าย บริษัทฯ ได้กระจายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งค้าส่งและค้าปลีกอาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางประจำท้องถิ่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายยา กลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทุกรูปแบบ และพัฒนาร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อร้าน Karmarts ซึ่งเป็นการลงทุนและดำเนินการด้วยบริษัทฯ เองเพื่อให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าทุกแบรนด์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ เองและเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น Shopee, Lazada, Konvy เป็นต้นอีกด้วย

ธุรกิจทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน, สิงคโปร์, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, ลาว และฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการก้าวเป็นบริษัทเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของประเทศไทย และก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียต่อไป


เวียดนาม

ญี่ปุ่น

พม่า

จีน

ลาว

ฟิลิปปินส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

มาเลเซีย

ไต้หวัน

อิรัก

สหรัฐอเมริกา

ฮ่องกง

รัสเซีย

คูเวต