กิจกรรมเพื่อสังคม

กรุณาเลือกปี

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นพลังและกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ซึ่งตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชให้ปลอดภัยจากวิกฤติโควิด-19 นำทีมโดยคณะผู้บริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) คุณวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ประธานกรรมการบริหาร และคุณวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับนักแสดงแถวหน้า คุณมีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร บริจาคหน้ากากอนามัยในนามแบรนด์ SKYNLAB ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน โดยร่วมบริจาคและแบ่งปันสิ่งของสินค้าอุปโภคแบรนด์ BABY BRIGHT และ SKYNLAB กับคุณปู ไปรยา สวนดอกไม้ โดยมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ที่มีรายได้น้อย คนยากจน และผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร

อีกทั้งยังร่วมบริจาคสินค้าอุปโภค ประเภทยาสีฟันแบบซองในนามแบรนด์ SKYNLAB ร่วมกับนักแสดงจากซีรี่ส์บังเอิญรัก Season 2 ณ วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่