กิจกรรมเพื่อสังคม

กรุณาเลือกปี

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นพลังและกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ซึ่งตลอดปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิต่างๆ ทั้งหมด 11 แห่งในประเทศไทย รวมมูลค่าทั้งสิ้นเกือบ 1.3 ล้านบาท ได้แก่ มูลนิธิดวงประทีป,สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี, มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม, มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท, มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดสันมะฮกฟ้า จังหวัดเชียงใหม่(บ.คิงเพาเวอร์), ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม, มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย