กิจกรรมเพื่อสังคม

กรุณาเลือกปี

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นพลังและกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ซึ่งตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ บุคลากรแถวหน้า รวมถึงมูลนิธิต่างๆ ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทิชชู่เปียก และสิ่งของที่จำเป็นในนามแบรนด์ SKYNLAB,REUNROM,CATHY DOLL และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

1. สหทัยมูลนิธิ 850/33 ถ. สุขุมวิท 71 กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110

2. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 979 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

3. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) 179 หมู่ 6 ซอย แบริ่ง 2 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

4. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

5. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ 89 ซอย เสรีไทย 17 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

6. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 77, 4-5 ถ. ชัยพฤกษ์ ตำบล คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120