ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 20 กรกฎาคม 2564 ถึง 18 ตุลาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 17 กันยายน 2564 to 01 ตุลาคม 2564 )
3.76 3.76 3.54 3.62 6,354,600 23,374,372
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20 สิงหาคม 2564 to 16 กันยายน 2564 )
3.46 3.84 3.46 3.76 15,431,600 56,806,710
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ตุลาคม 2564 3.86 3.86 3.78 3.78 1,259,800 4,793,114
15 ตุลาคม 2564 3.86 3.92 3.76 3.86 1,743,500 6,669,666
14 ตุลาคม 2564 3.82 3.86 3.82 3.86 1,176,200 4,502,702
12 ตุลาคม 2564 3.90 4.02 3.78 3.80 4,834,700 18,862,628
11 ตุลาคม 2564 3.70 3.76 3.68 3.72 541,900 2,019,332
08 ตุลาคม 2564 3.72 3.74 3.70 3.70 250,400 928,614
07 ตุลาคม 2564 3.70 3.72 3.68 3.72 528,900 1,951,358
06 ตุลาคม 2564 3.66 3.70 3.64 3.70 371,900 1,364,544
05 ตุลาคม 2564 3.64 3.66 3.58 3.64 573,700 2,081,724
04 ตุลาคม 2564 3.56 3.66 3.56 3.60 634,200 2,277,908
01 ตุลาคม 2564 3.60 3.64 3.54 3.62 1,038,600 3,729,920
30 กันยายน 2564 3.72 3.72 3.62 3.62 803,500 2,942,490
29 กันยายน 2564 3.72 3.72 3.66 3.72 452,000 1,661,576
28 กันยายน 2564 3.72 3.72 3.66 3.68 210,400 774,156
27 กันยายน 2564 3.70 3.74 3.64 3.70 773,100 2,850,244
23 กันยายน 2564 3.70 3.74 3.68 3.70 920,500 3,413,500
22 กันยายน 2564 3.72 3.74 3.68 3.70 345,800 1,280,058
21 กันยายน 2564 3.70 3.74 3.68 3.70 461,500 1,708,000
20 กันยายน 2564 3.76 3.76 3.68 3.74 880,500 3,268,158
17 กันยายน 2564 3.76 3.76 3.70 3.76 468,700 1,746,270
16 กันยายน 2564 3.72 3.76 3.72 3.76 100,400 375,280
15 กันยายน 2564 3.74 3.78 3.72 3.72 356,100 1,332,868
14 กันยายน 2564 3.66 3.76 3.66 3.74 494,400 1,846,000
13 กันยายน 2564 3.74 3.74 3.66 3.66 467,300 1,724,152
10 กันยายน 2564 3.78 3.78 3.68 3.70 1,168,400 4,340,840
09 กันยายน 2564 3.76 3.78 3.72 3.76 303,200 1,136,854
08 กันยายน 2564 3.72 3.80 3.70 3.76 271,600 1,011,658
07 กันยายน 2564 3.80 3.82 3.76 3.78 277,500 1,050,840
06 กันยายน 2564 3.84 3.84 3.76 3.80 393,300 1,491,200
03 กันยายน 2564 3.84 3.84 3.74 3.78 739,200 2,807,834
02 กันยายน 2564 3.70 3.80 3.68 3.74 803,900 3,011,308
01 กันยายน 2564 3.74 3.74 3.68 3.70 3,304,800 12,234,058
31 สิงหาคม 2564 3.74 3.74 3.70 3.70 956,600 3,558,982
30 สิงหาคม 2564 3.60 3.74 3.56 3.74 2,503,900 9,132,304
27 สิงหาคม 2564 3.56 3.62 3.56 3.56 317,600 1,135,560
26 สิงหาคม 2564 3.60 3.60 3.56 3.60 344,400 1,234,998
25 สิงหาคม 2564 3.56 3.62 3.56 3.60 513,800 1,840,692
24 สิงหาคม 2564 3.60 3.66 3.58 3.62 632,100 2,276,892
23 สิงหาคม 2564 3.54 3.60 3.54 3.60 913,100 3,265,852
20 สิงหาคม 2564 3.46 3.54 3.46 3.54 570,000 1,998,538
19 สิงหาคม 2564 3.42 3.46 3.40 3.46 775,200 2,655,176
18 สิงหาคม 2564 3.38 3.42 3.34 3.40 284,300 959,228
17 สิงหาคม 2564 3.32 3.40 3.32 3.36 398,000 1,338,430
16 สิงหาคม 2564 3.30 3.34 3.24 3.30 909,300 2,990,786
13 สิงหาคม 2564 3.46 3.46 3.30 3.30 2,171,200 7,292,946
11 สิงหาคม 2564 3.52 3.52 3.40 3.46 1,347,400 4,657,922
10 สิงหาคม 2564 3.54 3.56 3.50 3.52 1,406,600 4,936,814
09 สิงหาคม 2564 3.54 3.58 3.50 3.58 297,700 1,050,820
06 สิงหาคม 2564 3.54 3.60 3.52 3.54 262,500 932,282
05 สิงหาคม 2564 3.60 3.60 3.54 3.56 324,000 1,157,346
04 สิงหาคม 2564 3.60 3.60 3.56 3.58 252,400 902,758
03 สิงหาคม 2564 3.50 3.60 3.50 3.58 254,000 904,678
02 สิงหาคม 2564 3.58 3.58 3.50 3.54 964,300 3,395,180
30 กรกฎาคม 2564 3.66 3.66 3.58 3.60 393,500 1,420,568
29 กรกฎาคม 2564 3.64 3.68 3.64 3.64 427,900 1,565,130
27 กรกฎาคม 2564 3.68 3.70 3.60 3.66 788,100 2,870,472
23 กรกฎาคม 2564 3.70 3.72 3.68 3.68 481,700 1,777,356
22 กรกฎาคม 2564 3.66 3.72 3.66 3.68 409,400 1,510,404
21 กรกฎาคม 2564 3.66 3.70 3.64 3.68 472,600 1,736,258
20 กรกฎาคม 2564 3.68 3.70 3.62 3.68 1,450,900 5,320,654
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น