ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 26 มิถุนายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 สิงหาคม 2562 to 06 กันยายน 2562 )
4.80 4.96 4.64 4.80 7,626,000 36,559,446
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 กรกฎาคม 2562 to 23 สิงหาคม 2562 )
5.75 6.35 4.72 4.92 82,976,300 472,597,194
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 กันยายน 2562 4.78 4.84 4.72 4.74 534,100 2,545,366
19 กันยายน 2562 4.88 4.90 4.78 4.82 530,300 2,569,336
18 กันยายน 2562 5.05 5.05 4.82 4.86 1,836,700 9,033,268
17 กันยายน 2562 4.90 5.05 4.90 4.92 3,972,800 19,760,899
16 กันยายน 2562 4.62 4.98 4.60 4.80 3,328,100 15,950,788
13 กันยายน 2562 4.56 4.62 4.56 4.56 919,000 4,215,172
12 กันยายน 2562 4.64 4.66 4.52 4.56 1,816,800 8,328,272
11 กันยายน 2562 4.72 4.72 4.64 4.64 1,016,000 4,740,370
10 กันยายน 2562 4.80 4.82 4.66 4.66 1,099,900 5,186,086
09 กันยายน 2562 4.80 4.84 4.78 4.78 518,000 2,487,814
06 กันยายน 2562 4.86 4.92 4.78 4.80 705,900 3,424,804
05 กันยายน 2562 4.72 4.86 4.72 4.86 1,028,100 4,924,084
04 กันยายน 2562 4.68 4.72 4.66 4.72 670,500 3,149,974
03 กันยายน 2562 4.78 4.78 4.64 4.66 1,327,600 6,225,404
02 กันยายน 2562 4.88 4.88 4.76 4.78 1,063,000 5,106,836
30 สิงหาคม 2562 4.88 4.90 4.82 4.86 608,600 2,959,008
29 สิงหาคม 2562 4.90 4.96 4.88 4.90 497,400 2,449,248
28 สิงหาคม 2562 4.90 4.96 4.88 4.92 347,900 1,708,374
27 สิงหาคม 2562 4.76 4.86 4.76 4.84 407,500 1,963,002
26 สิงหาคม 2562 4.80 4.84 4.76 4.76 969,500 4,648,712
23 สิงหาคม 2562 4.92 4.96 4.88 4.92 485,600 2,389,876
22 สิงหาคม 2562 4.98 5.00 4.94 4.96 952,100 4,720,934
21 สิงหาคม 2562 4.96 5.05 4.96 4.98 337,000 1,681,584
20 สิงหาคม 2562 5.00 5.05 4.98 4.98 653,600 3,267,759
19 สิงหาคม 2562 5.15 5.15 4.98 5.00 587,200 2,965,114
16 สิงหาคม 2562 5.00 5.10 4.96 5.05 1,344,300 6,735,866
15 สิงหาคม 2562 4.74 4.98 4.72 4.88 1,928,900 9,338,060
14 สิงหาคม 2562 5.05 5.15 4.78 4.82 4,291,500 21,312,729
13 สิงหาคม 2562 5.05 5.15 4.92 4.96 8,196,700 40,943,072
09 สิงหาคม 2562 5.65 5.65 5.40 5.40 1,817,100 9,947,090
08 สิงหาคม 2562 5.60 5.70 5.55 5.60 858,700 4,832,780
07 สิงหาคม 2562 5.55 5.75 5.50 5.60 1,710,100 9,656,300
06 สิงหาคม 2562 5.50 5.65 5.35 5.60 3,026,400 16,736,220
05 สิงหาคม 2562 5.55 5.65 5.50 5.55 2,226,100 12,359,725
02 สิงหาคม 2562 5.60 5.70 5.45 5.65 3,191,500 17,793,745
01 สิงหาคม 2562 5.75 5.90 5.55 5.70 4,116,100 23,512,540
31 กรกฎาคม 2562 6.05 6.35 5.60 5.75 15,988,700 95,657,975
30 กรกฎาคม 2562 6.25 6.25 5.95 6.10 8,829,900 54,019,925
26 กรกฎาคม 2562 5.85 6.20 5.70 6.20 19,455,900 117,376,750
25 กรกฎาคม 2562 5.75 5.90 5.75 5.80 2,978,900 17,349,150
24 กรกฎาคม 2562 5.85 5.90 5.70 5.70 1,982,100 11,469,800
23 กรกฎาคม 2562 5.80 5.95 5.70 5.90 3,800,600 22,192,050
22 กรกฎาคม 2562 5.65 5.85 5.65 5.75 2,960,700 17,037,505
19 กรกฎาคม 2562 5.95 6.00 5.60 5.70 8,041,600 46,846,180
18 กรกฎาคม 2562 5.40 5.90 5.40 5.90 12,457,700 72,285,560
17 กรกฎาคม 2562 5.65 5.65 5.40 5.45 1,556,800 8,543,260
15 กรกฎาคม 2562 5.60 5.70 5.55 5.65 1,860,900 10,420,850
12 กรกฎาคม 2562 5.75 5.80 5.55 5.60 3,377,500 19,146,540
11 กรกฎาคม 2562 5.70 5.80 5.65 5.75 1,096,900 6,314,145
10 กรกฎาคม 2562 5.70 5.85 5.65 5.75 1,310,700 7,521,465
09 กรกฎาคม 2562 5.75 5.90 5.55 5.65 4,446,300 25,640,300
08 กรกฎาคม 2562 5.45 5.65 5.45 5.60 3,252,800 18,090,275
05 กรกฎาคม 2562 5.25 5.45 5.25 5.45 3,014,300 16,160,585
04 กรกฎาคม 2562 5.30 5.45 5.25 5.25 4,010,200 21,300,875
03 กรกฎาคม 2562 4.94 5.30 4.92 5.25 6,200,600 31,874,851
02 กรกฎาคม 2562 5.35 5.50 4.94 5.00 17,170,200 87,832,095
01 กรกฎาคม 2562 5.85 5.85 5.30 5.35 8,122,500 44,689,170
28 มิถุนายน 2562 5.90 5.95 5.80 5.85 1,091,600 6,400,035
27 มิถุนายน 2562 5.95 5.95 5.85 5.85 1,214,400 7,157,265
26 มิถุนายน 2562 5.80 6.00 5.80 5.95 3,049,100 18,045,680
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น