นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

50%

ของกำไรสุทธิตามที่ปรากฎในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฏหมายดังกล่าวไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฏหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(บาทต่อหุ้น) วันผลประกอบการ
13/05/65 27/05/65 10/06/65 เงินปันผล 0.06 01/01/65-31/03/65
24/02/65 09/05/65 24/05/65 เงินปันผล 0.06 01/01/64-31/12/64
11/11/64 25/11/64 09/12/64 เงินปันผล 0.04 01/07/64-30/09/64
11/08/64 25/08/64 10/09/64 เงินปันผล 0.04 01/04/64-30/06/64
13/05/64 27/05/64 11/06/64 เงินปันผล 0.04 01/01/64-31/03/64
22/04/64 06/05/64 21/05/64 เงินปันผล 0.04 01/01/63-31/12/63
13/11/63 27/11/63 09/12/63 เงินปันผล 0.04 01/07/63-30/09/63
10/08/63 24/08/63 09/09/63 เงินปันผล 0.03 01/04/63-30/06/63
14/05/63 28/05/63 12/06/63 เงินปันผล 0.03 01/01/63-31/03/63
05/05/63 11/05/63 26/05/63 เงินปันผล 0.07 01/01/62-31/12/62
12/11/62 27/11/62 11/12/62 เงินปันผล 0.07 01/07/62-30/09/62
09/08/62 23/08/62 06/09/62 เงินปันผล 0.07 01/04/62-30/06/62
13/05/62 27/05/62 12/06/62 เงินปันผล 0.07 01/01/62-31/03/62
27/02/62 10/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.07 01/01/61-31/12/61
14/11/61 28/11/61 13/12/61 เงินปันผล 0.07 01/07/61-30/09/61
09/08/61 23/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.07 01/04/61-30/06/61
14/05/61 28/05/61 13/06/61 เงินปันผล 0.07 01/01/61-31/03/61
27/02/61 11/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.07 01/01/60-31/12/60
13/11/60 24/11/60 12/12/60 เงินปันผล 0.07 01/07/60-30/09/60
11/08/60 24/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.07 01/04/60-30/06/60
12/05/60 25/05/60 09/06/60 เงินปันผล 0.07 01/01/60-31/03/60
27/04/60 09/05/60 26/05/60 เงินปันผล 0.07 01/01/59-31/12/59
27/04/60 09/05/60 26/05/60 หุ้นปันผล 3 : 1 01/01/59-31/12/59
10/11/59 24/11/59 09/12/59 เงินปันผล 0.07 01/07/59-30/09/59
11/08/59 25/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.07 01/04/59-30/06/59
13/05/59 26/05/59 10/06/59 เงินปันผล 0.07 01/01/59-31/03/59
26/02/59 09/05/59 25/05/59 เงินปันผล 0.07 01/01/58-31/12/58
12/11/58 25/11/58 11/12/58 เงินปันผล 0.06 01/07/58-30/09/58
11/08/58 25/08/58 10/09/58 เงินปันผล 0.06 01/04/58-30/06/58
13/05/58 26/05/58 12/06/58 เงินปันผล 0.06 01/01/58-31/03/58
27/02/58 07/05/58 27/05/58 เงินปันผล 0.06 01/01/57-31/12/57
12/11/57 25/11/57 11/12/57 เงินปันผล 0.06 01/07/57-30/09/57
13/08/57 26/08/57 12/09/57 เงินปันผล 0.06 01/04/57-30/06/57
12/05/57 23/05/57 11/06/57 เงินปันผล 0.06 01/01/57-31/03/57
25/04/57 30/04/57 23/05/57 เงินปันผล 0.06 01/01/56-31/12/56
12/11/56 26/11/56 09/12/56 เงินปันผล 0.06 01/07/56-30/09/56
09/08/56 26/08/56 06/09/56 เงินปันผล 0.06 01/04/56-30/06/56
14/05/56 27/05/56 13/06/56 เงินปันผล 0.06 01/01/56-31/03/56
27/02/56 25/04/56 08/05/56 เงินปันผล 0.06 01/10/55-31/12/55
09/11/55 22/11/55 07/12/55 เงินปันผล 0.05 01/07/55-30/09/55
10/08/55 22/08/55 05/09/55 เงินปันผล 0.05 01/04/55-30/06/55
23/02/55 06/03/55 22/03/55 เงินปันผล 0.05 01/01/55-31/03/55