กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
11.90
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
+0.30 / 2.59%
มูลค่า (บาท)
31,660,250
วันก่อนหน้า
11.60
ราคาเปิด
11.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.00 - 11.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.30 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธันวาคม 2566 04:35