กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
4.50
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
-0.02 / -0.44%
มูลค่า (บาท)
1,677,136
วันก่อนหน้า
4.52
ราคาเปิด
4.48
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.60 - 4.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.35 - 3.34
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2562 04:36