กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
3.78
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
-0.08 / -2.07%
มูลค่า (บาท)
4,793,114
วันก่อนหน้า
3.86
ราคาเปิด
3.86
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.86 - 3.78
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.68 - 3.02
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564 04:38