กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
3.70
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
- / -%
มูลค่า (บาท)
0
วันก่อนหน้า
3.70
ราคาเปิด
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.68 - 2.76
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2564 04:35