กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
5.85
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
-0.10 / -1.68%
มูลค่า (บาท)
2,412,825
วันก่อนหน้า
5.95
ราคาเปิด
5.95
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.95 - 5.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.10 - 3.34
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มิถุนายน 2562 11:47