กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
4.06
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
+0.06 / 1.50%
มูลค่า (บาท)
1,691,946
วันก่อนหน้า
4.00
ราคาเปิด
4.06
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.06 - 4.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.35 - 3.54
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2563 04:40