กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
3.66
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
+0.16 / 4.57%
มูลค่า (บาท)
23,657,222
วันก่อนหน้า
3.50
ราคาเปิด
3.54
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.68 - 3.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.68 - 3.24
ปรับปรุงเมื่อ: 26 มกราคม 2565 04:35