กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
2.96
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
-0.08 / -2.63%
มูลค่า (บาท)
14,155,836
วันก่อนหน้า
3.04
ราคาเปิด
3.06
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.12 - 2.94
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.75 - 1.96
ปรับปรุงเมื่อ: 04 สิงหาคม 2563 04:37