กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
4.86
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
- / -%
มูลค่า (บาท)
10,626,980
วันก่อนหน้า
4.86
ราคาเปิด
4.82
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.90 - 4.82
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.95 - 3.24
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2565 04:38