กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น
KAMART
ราคา
3.66
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
- / -%
มูลค่า (บาท)
309,474
วันก่อนหน้า
3.66
ราคาเปิด
3.66
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.66 - 3.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.65 - 3.34
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 12:27