สยบจบ
ทุกปัญหาสวย
มากกว่า
1,000
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
จากแบรนด์ของเรา
เราเริ่มขยายสาขาจาก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนครอบคลุม
13แหล่ง
ทั่วตลาดเอเชีย

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

3.66THB
+0.16 (4.57%)
ปรับปรุงเมื่อ: 26 มกราคม 2565 04:35

ดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว

รายงานประจำปี 2563